Geachte toeschouwer,

De Slisseploeg heeft, doordat de strijd tegen Covid-19 nog verder woedt, na gesprekken met het Gemeentebestuur én het checken van de evenementenmatrix , besloten om haar voorstellingen voor 2020 te cancelen.
Teneinde het financiële verlies te beperken, hebben wij ook besloten om dit stuk in 2021 te hernemen in september-oktober, tenzij het Coronavirus zó gunstig evolueert dat we toch kunnen terugkeren naar februari-maart. Deze laatste keuze zullen we in oktober maken. Al wie nog tickets heeft, kan die dan volgend jaar inruilen voor nieuwe. Wij vragen om ze te bewaren op een donkere plaats en er – zo mogelijk – een foto en/of fotokopij van te nemen.
Wij hopen, gewaardeerde en trouwe Slisse-kijker, dat je begrip kan opbrengen voor deze beslissing. We zullen je ook - via onze website, onze Facebookpagina, de Bode van Schoten, Schoten-info, de Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad - op de hoogte houden van de verdere info i.v.m. definitieve data. Hartelijke groetjes en hou je gezond,

De héle Slisseploeg-familie

Slissefoon: 0471/128.001